Mẫu đơn xin ly hôn Đơn phương mới nhất

Mẫu đơn xin ly hôn Đơn phương mới nhất 2020, 2021. Bạn đang muốn ly hôn với người bạn đời sau bao năm chung sống với nhiều lý do, người bạn đời không đồng ý ly hôn và bạn đang tìm hiểu về trình tự, thủ tục, mẫu đơn ly hôn đơn phương, mức án phí ly hôn, quyền nuôi con, phân chia tài sản như thế nào? Sau đây là tư vấn của Luật sư bảo hộ về ly hôn đơn phương:

Theo quy định của luật hôn nhân gia đình 2014 thì đơn ly hôn đơn phương bao gồm những nội dung sau: Nguyên nhân ly hôn, việc phân chia tài sản, nợ chung, việc nuôi con, trợ cấp nuôi con… thông tin vợ/chồng, con cái và các thỏa thuận sau ly hôn.

Download – tải bản mới nhất: Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương

1. Hướng dẫn cách viết đơn xin ly hôn đơn phương:
– Phần nội dung đơn ly hôn:
Ghi thời gian kết hôn và chung sống, địa điểm chung sống tại đâu và hiện tại có đang chung sống cùng nhau hay không, phần này cần thể hiện tình trạng mâu thuẫn vợ chồng và nguyên nhân mâu thuẫn …. Làm đơn này đề nghị tòa giải quyết việc ly hôn.
– Phần con chung: 
Nếu đã có con chung ghi thông tin các con chung (tên, ngày tháng năm sinh…), nguyện vọng và để nghị nuôi con …. Nếu chưa có con chung ghi chưa có,
– Phần tài sản chung: 
Nếu có tài sản ghi thông tin về tài sản (liệt kê toàn bộ), trị giá thực tế, đề nghị phân chia … và Nếu không có tài sản chung ghi không có.
– Phần nợ chung: 
Nếu có nợ chung ghi cụ thể số nợ, (tiền hay tài sản, chủ nợ là ai, thời gian trả nợ…) và đề nghị phân nghĩa vụ trả nợ trong đơn. Nếu không có nợ chung ghi không có.

2. Mẫu đơn xin ly hôn đơn phương:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……….., ngày ….. tháng …. năm ………

ĐƠN KHỞI KIỆN
(V/v: Ly hôn)

Kính gửi:  TÒA ÁN NHÂN DÂN (1) ………………………………….………..

Người khởi kiện:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện:…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có):…………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………………; số fax: ……………….……….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………….. (nếu có)

Yêu cầu Toà án nhân dân (1)………… giải quyết những vấn đề sau đối với bị đơn: 

1. Về quan hệ hôn nhân: (2) ………………………………………………………………………..

2. Về con chung: (3) ……………………………………………………………………………………

3. Về tài sản : (4) ………………………………………………………………………………………

4. Về công nợ: (5) ………………………………………………………………………………………

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:

  1. Chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
  2. Sổ hộ khẩu (Bản chứng thực)
  3. Giấy khai sinh (Bản chứng thực)
  4. Đăng ký kết hôn
  5. Một số giấy tờ khác có liên quan

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (6) …………………………………………………………………………………………………         

Trên đây là toàn bộ những yêu cầu của tôi, đề nghị tòa án xem xét, giải quyết. Ngoài ra tôi không khiếu nại gì thêm, nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong quý Tòa xem xét giải quyết trong thời hạn luật định.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

 

NGƯỜI KHỞI KIỆN
(Ký tên – Ghi rõ họ và tên)

» Luật sư tư vấn ly hôn