Luật sư giỏi bào chữa các vụ án hình sự

Luật sư giỏi bào chữa các vụ án hình sự. Luật sư bào chữa các vụ án hình sự giỏi đặc biệt các vụ án hình sự thì vai trò của các Luật sư là vô cùng quan trọng.

Nghề Luật sư bên cạnh việc làm để có thu nhập cho bản thân, cho gia đình thì người Luật sư còn có cái gọi là “trách nhiệm” đối với xã hội, với con người trong xã hội mà họ sống, không phân biệt “con người” đó là ai, phạm tội gì, tội ác đến mức nào; thậm chí cả với những bị cáo “không còn gì có thể bào chữa được” mà cả xã hội lên án.

Luật sư hình sự giỏi khi tham gia các vụ trọng án không chỉ dừng lại ở việc bào chữa mà còn phải giải thích thế nào để bị cáo chấp nhận. Niềm vui của luât sư khi tham gia các vụ hình sự là đã cảm hóa được một tên giết người man rợ, giúp người đó hiểu và biết chấp nhận sự trừng trị nghiêm khắc nhất của pháp luật một cách thanh thản”

Luật sư giỏi hình sự tham gia trợ giúp cho khách hàng gồm:

– Tư vấn và giúp khách hàng tìm chứng cơ ngoại phạm hoặc loại trừ trách nhiệm hình sự, các lỗi trong tố tụng hình sự giúp khách hàng minh oan hoặc giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

– Tư vấn và giúp khách hàng hiểu rõ quyền và trách nhiệm của mình, hướng dẫn khách hàng khai khi bị hỏi cung trước các cơ quan tiến hành tố tụng hoặc trước phiên Tòa tránh tình trạng bị ép cung, mớm cung, dụ cung.

– Tư vấn và hướng dẫn khách hàng lập thủ tục bồi thường thiệt hại tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm để khắc phục hậu quả do hành vi trái pháp luật của mình gây ra cho người khác trong trường hợp gia đình người bị hại đồng ý hoặc không đồng ý nhận bồi thường.

– Tư vấn cho khách hàng về thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự và miễn trách nhiệm hình sự, những trường hợp không áp dụng miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

– Tư vấn về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời gian chấp hành hình phạt, tư vấn quy định pháp luật về xóa án tích và các quy định liên quan.

– Hướng dẫn khách hàng soạn thảo một số văn bản trong quá trình tiếp nhận vụ án như: Đơn xin bảo lãnh tại ngoại, đơn xin giảm nhẹ hình phạt, đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự…

– Tư vấn về các hình phạt cụ thể và các nội dung khác liên quan đến hình phạt và các quy định pháp luật hình sự về quyết định hình phạt và vấn đề liên quan.

– Tư vấn pháp luật về các quy định đối với trường hợp người chưa thành niên phạm tội.

» Luật sư bào chữa vụ án hình sự

» Thủ tục mời luật sư bào chữa

Luật sư giỏi bào chữa các vụ án hình sự: