Luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất

Tranh chấp nhà đất có thể phân thành hai nội dung chính, Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất, Tranh chấp quyền sở hữu nhà ở

Tranh chấp nhà đất gồm:
– Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất.
– Tranh chấp quyền sở hữu nhà đất

1. Tranh chấp hợp đồng mua bán nhà đất thường biểu hiện ở việc tranh chấp về tiền đặt cọc; hình thức, nội dung hợp đồng mua bán nhà đất và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nhà đất.

Hợp đồng mua bán nhà đất có hiệu lực pháp lý khi đáp ứng các điều kiện:
+ Những người tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà đất phải có năng lực hành vi dân sự
+ Mục đích và nội dung của hợp đồng mua bán nhà đất không trái pháp luật, đạo đức xã hội
+ Những người tham gia giao kết hợp đồng mua bán nhà đất hoàn toàn tự nguyện
+ Hợp đồng mua bán nhà đất phải được lập thành văn bản, có chứng nhận của Công chứng hoặc chứng thực của Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về công chứng, chứng thực tại thời điểm giao kết hợp đồng.

2. Tranh chấp quyền sở hữu nhà đất: Quyền sử dụng, quyền chiếm hữu và quyền định đoạt đối với nhà đất.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai

» Dịch vụ làm sổ đỏ

Luật sư giải quyết tranh chấp nhà đất: