Luật sư doanh nghiệp

Luật sư doanh nghiệp là dịch vụ tư vấn pháp luật, giải quyết tranh chấp doanh nghiệp như đầu tư, kinh doanh thương mại, kinh tế, tài chính, thuế, sở hữu trí tuệ… giúp doanh nghiệp loại trừ những rủi ro pháp lý trong quá trình hoạt động phát sinh, luật sư tham gia xây dựng pháp lý doanh nghiệp, đàm phán hợp đồng, luật sư giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, tranh chấp đầu tư doanh nghiệp, tranh chấp giữa cá nhân và doanh nghiệp, tranh chấp giữa các doanh nghiệp tại Tòa án | Trọng tài thương mại

No posts to display

Bài viết mới