Hai doanh nghiệp có thể cho vay tiền nhau được không?

Cho vay và cho mượn khác nhau thế nào? Hai doanh nghiệp có thể cho vay tiền nhau được không? Mong luật sư SB law giải thích?

Trả lời: Cho mượn là không tính lãi suất. Còn cho vay là có tính lãi suất.

Giữa hai Công ty không vay tiền của nhau được vì lý do sau

Theo Luật các Tổ chức tín dụng thì:

Nghiêm cấm cá nhân, tổ chức không phải là tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động ngân hàng, trừ giao dịch ký quỹ, giao dịch mua, bán lại chứng khoán của công ty chứng khoán.”

“Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên một hoặc một số các nghiệp vụ sau đây:

  1. a) Nhận tiền gửi;
  2. b) Cấp tín dụng;

Cấp tín dụng là việc thỏa thuận để tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền hoặc cam kết cho phép sử dụng một khoản tiền theo nguyên tắc có hoàn trả bằng nghiệp vụ cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ cấp tín dụng khác.

  1. c) Cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản.

Theo các quy định trên thì hai Công ty trong nước không thể cho vay lẫn nhau.

>> Các hình thức của các tổ chức tín dụng