Dịch vụ tư vấn luật cho Đại sứ quán Arghentina

Dịch vụ tư vấn luật cho Đại sứ quán Arghentina

Đại sứ quán Arghentina là cơ quan thường trú ngoại giao của Cộng Hòa Arghentina tại Việt Nam.

Là một cơ quan hành chính, thực hiện chức năng ngoại giao và chức năng lãnh sự tại Việt Nam, Đại sứ quán cũng rất quan tâm tới việc tuân thủ pháp luật Việt Nam, đặc biệt là các quy định liên quan tới vấn đề lao động và các vấn đề pháp luật kinh doanh.

Với tư cách là công ty luật có uy tín và có khả năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ, chúng tôi tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý cho Đại Sứ Quán.

Lĩnh vực tư vấn trực tiếp các vấn đề pháp lý phát sinh và các vấn đề liên quan khác qua email, điện thoại hoặc làm việc trực tiếp.

Cùng với việc tư vấn cho doanh nghiệp, chúng tôi cũng tiến hành tư vấn cho các cơ quan ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ (NGO) nhằm thúc đẩy hoạt động của các cơ quan này tại Việt Nam.

» Tư vấn Luật doanh nghiệp

» Tư vấn luật cho tập đoàn CMC