Bảo hộ thương hiệu tại Nhật Bản

Công ty chúng tôi muốn ủy quyền cho luật sư SBLAW bảo hộ thương hiệu tại Nhật Bản, yêu cầu luật sư cung cấp bản tư vấn?

Luật sư tư vấn: Luật sư SBLAW có thể cung cấp dịch vụ bảo hộ thương hiệu tại Nhật Bản với nội dung sau:

I. CÁC CÔNG VIỆC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

  • Tư vấn thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản trước khi nộp đơn;
  • Soạn thảo tất cả các biểu mẫu liên quan đến thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản để doanh nghiệp ký;
  • Chuẩn bị hồ sơ đăng ký và thực hiện việc đăng ký nhãn hiệu tại Nhật Bản;
  • Theo dõi Đơn đã nộp và báo cáo định kỳ cho khách hàng về tình trạng của Đơn (tương ứng với từng giai đoạn thẩm định Đơn tại Nhật Bản);
  • Thông báo, tư vấn và xử lý các thiếu sót/từ chối của Cục Sở hữu trí tuệ Nhật Bản (nếu có) trong quá trình theo dõi đơn;
  • Nhận Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và bàn giao cho Khách hàng khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Tư vấn việc sử dụng nhãn hiệu sau khi đã được bảo hộ
  • Cập nhật ngày hiệu lực của GCN đăng ký nhãn hiệu vào hệ thống dữ liệu của SBLAW và sẽ nhắc nhở doanh nghiệp gia hạn GCN đúng thời hạn.
  1. THÔNG TIN/TÀI LIỆU YÊU CẦU:

– Tên và địa chỉ của chủ đơn theo Đăng ký kinh doanh;

– Bản sao có công chứng giấy chứng nhận ĐKKD của Công ty

– Giấy ủy quyền ký và đóng dấu (theo mẫu gửi lại khi nhận được yêu cầu).

– Mẫu nhãn hiệu (bản mềm).

– Danh mục sản phẩm/dịch vụ đăng ký.

>> Đăng ký nhãn hiệu hàng hoá