Home Đăng ký Mã số mã vạch

Đăng ký Mã số mã vạch

Đăng ký mã số mã vạch sản phẩm là việc đăng ký, in mã vạch lên sản phẩm đưa vào lưu thông với mục đích quản lý bán hàng hiệu quả, tạo lòng tin cho khách hàng khi mua sản phẩm, nâng cao thương hiệu của doanh nghiệp thông qua mã số mã vạch. Hiện nay Mã vạch thể hiện dưới dạng mã GS1 Company Prefix GCP, mã thương phẩm EAN-8 (GTIN-8), mã GLN (Global Location Number), mã EPC/RFID.

No posts to display

Bài viết mới