Đăng ký Kiểu dáng công nghiệp

Kiểu dáng công nghiệp là hình dáng bên ngoài của sản phẩm, được thể hiện bằng đường nét, hình khối, màu sắc hoặc sự kết hợp những yếu tố đó, có tính mới đối với thế giới và dùng làm mẫu để chế tạo sản phẩm công nghiệp hoặc thủ công nghiệp
Dịch vụ đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp gồm:

  • Tư vấn trước khi đăng ký kiểu dáng:

Tư vấn khả năng bảo hộ của sản phẩm;
Tư vấn và soạn thảo Bản mô tả Kiểu dáng công nghiệp;
Tư vấn thiết kế, nâng cấp, bổ sung thay đổi sản phẩm cho phù hợp;
Tư vấn và tra cứu khả năng bảo hộ của Kiểu dáng công nghiệp;
Tư vấn về các kiểu dáng công nghiệp có khả năng được bảo hộ, không được bảo hộ;
Tư vấn khả năng bị trùng, tương tự có thể bị dẫn đến khả năng bị từ chối của Kiểu dáng công nghiệp;

  • Đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Tra cứu khả năng bảo hộ

Quý Khách hàng nên tra cứu Kiểu dáng công nghiệp (KDCN) của mình trước khi nộp đơn vì kết quả tra cứu sẽ giúp Quý Khách hàng xác định được liệu Kiểu dáng công nghiệp dự định đăng ký hoặc dựđịnh sử dụng có khả năng đăng ký và có xung đột với quyền sở hữu trí tuệ của người khác hay không.

Tài liệu cần thiết:

+ 3 bộ ảnh chụp/ảnh vẽ Kiểu dáng công nghiệp kích thước lớn nhất không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 190mm x 277mm;
+ Tên và địa chỉ của người dự định sử dụng hoặc đăng ký Kiểu dáng công nghiệp;
+ Yêu cầu tra cứu Kiểu dáng công nghiệp (theo mẫu)

Tài liệu nộp đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

+ Giấy ủy quyền, 1 bản theo mẫu;
+ 6 bộ ảnh chụp/ảnh vẽ Kiểu dáng công nghiệp kích thước lớn nhất không được nhỏ hơn 90mm x 120mm và không được lớn hơn 190mm x 277mm;
+ Bản mô tả bản chất Kiểu dáng công nghiệp cần bảo hộ;

  • Công việc thực hiện

+ Tiến hành nộp hồ sơ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam;
+ Theo dõi tiến trình xử lý hồ sơ;
+ Đại diện Quý khách hàng nhận và trả lời các Công văn của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam liên quan đến việc thẩm định hồ sơ;
+ Đại diện Quý khách hàng nộp các khoản phí, lệ phí theo yêu cầu của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong quá trình thẩm định hồ sơ;
+ Tiếp nhận và gửi Quý khách hàng bản gốc Bằng độc quyền Kiểu dáng công nghiệp;

» Quá trình xét duyệt đơn đăng ký kiểu dáng

Dịch vụ đăng ký Kiểu dáng công nghiệp: