Đăng ký Bản quyền

Đăng ký bản quyền tác giả nhằm bảo hộ bản quyền tránh những hành vi xâm phạm quyền của tác giả, được tiến hành theo thủ tục đăng ký bản quyền tác giả gồm: Tác phẩm, mỹ thuật, phần mềm, bản ghi âm - ghi hình. chương trình phát sóng, sân khấu điện ảnh.

Trường hợp sử dụng tác phẩm không phải xin phép

Những trường hợp nào có thể sử dụng tác phẩm đã công bố mà không phải xin phép, không phải trả tiền nhuận bút, thù lao? Các trường hợp sử dụng tác phẩm đã công bố không phải xin phép,...

Thủ tục đăng ký bản quyền tác phẩm kiến trúc

Thủ tục đăng ký bảo hộ quyền tác giả  tác phẩm kiến trúc như thế nào? Tờ khai đăng ký bản quyền tác giả đối với tác phẩm kiến trúc Biên bản giao việc trong trường hợp tác phẩm tạo hình...

Thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả

Thẩm quyền và thời hạn cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan được quy định như thế nào? Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả,...

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả, bảo hộ bản quyền tác giả, sau khi được cục bản quyền ghi nhận  

Quyền tác giả, quyền liên quan là gì?

Quyền tác giả là gì: Quyền tác giả là quyền của tổ chức, các nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu. Quyền tác giả được ghi nhận cho các tác phẩm văn học, nghệ...

Báo giá đăng ký bản quyền giao diện website

Báo giá đăng ký bản quyền tác giả cho giao diện website là công việc đăng ký quyền thiết kế tác phẩm đồ họa do tự sáng tạo ra. Chúng tôi là doanh nghiêp phần mềm, muốn công ty luật...

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan?

Thủ tục đăng ký bản quyền tác giả, quyền liên quan như thế nào? để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình tạo ra, trong đó có việc đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan...

Bài viết mới