Chứng nhận Lãnh sự là gì?

Chứng nhận Lãnh sự là gì? Mục đích của việc chứng nhận lãnh sự là để các giấy tờ, tài liệu của Việt Nam được công nhận và sử dụng tại nước ngoài, nước có đại sứ quán tại Việt Nam…

Chứng nhận Lãnh sự tại đại sứ quán

» Thủ tục hợp pháp hóa tại đại sứ quán

Trong xu thế hội nhập hóa, toàn cầu hóa, các cá nhân, tổ chức, Doanh nghiệp Việt nam ra nước ngoài học tập và làm việc ngày càng nhiều, ngược lại các tổ chức cá nhân nước ngoài đến Việt nam ngày càng đa dạng. Kèm theo đó là những giấy tờ có liên quan. Theo quy định thì các giấy tờ tài liệu của Việt Nam để được công nhận và sử dụng ở nước ngoài thì phải được chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự

1. Chứng nhận lãnh sự là gì
Theo khoản 1 điều 2 của Nghị định số 111/2011/NĐ-CP của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự quy định “Chứng nhận lãnh sự” là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của Việt Nam để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng ở nước ngoài.

2. Các giấy tờ tài liệu cần đề nghị chứng nhận lãnh sự ở đại sứ quán:
– Văn bằng, chứng chỉ giáo dục, đào tạo;
– Chứng nhận y tế;
– Phiếu lý lịch tư pháp;
– Giấy tờ, tài liệu khác có thể được chứng nhận lãnh sự theo quy định của pháp luật.

» Hợp pháp hóa lãnh sự là gì?

» Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự

Dịch vụ làm chứng nhận Lãnh sự: