Xin cấp lại sổ đỏ do bị mất

Xin cấp lại sổ đỏ do bị mất. Khi bị mất sổ đỏ thì hoàn toàn có thể đăng ký xin cấp sổ mới theo đúng quy định để được cấp lại sổ đỏ.

Cơ sở pháp lý
+ Luật đất đai năm 2013
+ Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT
+ Nghị định 43/2014/NĐ

Tại Điều 77 Nghị định 43/2014/NĐ- CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT. Theo đó, để được cấp lại sổ đỏ thì cần thực hiện những thủ tục sau:

Bước 1: Người có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải đến UBND cấp xã, phường nơi có đất nộp đơn khai báo về việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cam kết trước pháp luật về việc khai báo của mình.

Bước 2:  Sau khi nhận đơn khai báo cán bộ địa chính cấp xã phường có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
– Xác định số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của giấy chứng nhận bị mất;
– Chuyển đơn khai báo lên phòng tài nguyên và môi trường thuộc UBND quận, huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
– Niêm yết thông báo việc mất giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại trụ sở UBND cấp xã nơi có đất.

Hồ sơ xin cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao gồm:
+ Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (theo mẫu);
+ Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy;
+ Giấy tờ chứng minh đã đăng tin mất Giấy chứng nhận trên phương tiện thông tin đại chúng ở địa phương (trừ trường hợp mất giấy do thiên tai, hoả hoạn) đối với tổ chức trong nước, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
+ Trường hợp hộ gia đình và cá nhân thì chỉ cần có giấy xác nhận của UBND cấp xã về việc đã niêm yết thông báo mất giấy tại trụ sở UBND cấp xã.

Bước 3: Sau khi chuẩn bị xong hồ sơ, thì cần nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp xã, phường nơi cư trú.

Sau khi nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét hồ sơ và tiến hành cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo luật định.

» Tư vấn giải quyết tranh chấp đất đai