Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

Thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ gia đình phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số thuế gửi lên chi cục thuế trực tiếp quản lý.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật số 21/2012/QH12 ngày 20 tháng 11 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Luật, Pháp lệnh về thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành;
– Thông tư số 110/2015/TT-BTC hướng dẫn Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế;
– Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế.

– Tư vấn đăng ký mã số thuế cho hộ kinh doanh:
Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hộ gia đình phải chuẩn bị hồ sơ đăng ký mã số thuế gửi lên chi cục thuế trực tiếp quản lý.

Trình tự thủ tục đăng ký mã số thuế hộ kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký mã số thuế:

– Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT và các bảng kê (nếu có) ban hành kèm theo Thông tư số 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016 của Bộ Tài chính;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;
– Đối với trường hợp đại diện hộ kinh doanh chưa được cấp mã số thuế cá nhân đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế thì phải bổ sung thêm các giấy tờ sau:

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch Việt Nam); bản sao không yêu cầu chứng thực Hộ chiếu còn hiệu lực (đối với cá nhân là người có quốc tịch nước ngoài và người Việt Nam sống ở nước ngoài).

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực một trong các giấy tờ còn hiệu lực như sau: Giấy chứng minh thư biên giới, Giấy thông hành xuất nhập cảnh vùng biên giới, Hộ chiếu hoặc Giấy tờ có giá trị xuất nhập cảnh khác được cấp theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp (đối với cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu);

+ Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật của nước có chung biên giới (đối với hộ kinh doanh của các nước có chung đường biên giới đất liền với Việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu).

2. Nộp hồ sơ đăng ký mã số thuế:

Nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp tại chi cục thuế; hoặc gửi qua hệ thống bưu chính; hoặc nộp hồ sơ đăng ký thuế điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

3. Thời hạn giải quyết đăng ký mã số thuế:

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định.

4. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Thông báo mã số thuế.

» Mẫu đơn đăng ký hộ kinh doanh cá thể