Phạt nồng độ cồn với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp từ 2020

Phạt nồng độ cồn với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp từ 2020. Phạt nồng độ cồn với người điều khiển ô tô, xe máy, xe đạp từ 2020

Theo Nghị định 100, mức phạt đối với người uống rượu, bia lái xe là một trong những mức phạt tăng mạnh nhất, được phân ra 3 mức phạt tùy theo nồng độ cồn đo được từ tài xế.

Mức 1: Chưa vượt quá 50mg/100ml máu hoặc 0,25mg/1l khí thở

+ Ô tô: 06 – 08 triệu đồng; Tước GPLX từ 10 – 12 tháng

+ Xe máy: 02 – 03 triệu đồng; Tước GPLX từ 10 – 12 tháng

+ Xe đạp, xe đạp điện: 80.000 – 100.000 đồng

Mức 2: Vượt quá 50mg đến 80mg/100ml máu hoặc quá 0,25mg đến 0,4mg/1l khí thở

+ Ô tô: 16 – 18 triệu đồng; Tước GPLX từ 16 – 18 tháng

+ Xe máy: 04 – 05 triệu đồng; Tước GPLX từ 16 – 18 tháng

+ Xe đạp, xe đạp điện: 200.000 – 400.000 đồng

Mức 3: Vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1l khí thở

+ Ô tô: 30 – 40 triệu đồng; Tước GPLX 22 – 24 tháng

+ Xe máy: 06 – 08 triệu đồng; Tước GPLX 22 – 24 tháng

+ Xe đạp: 600 – 800.000 đồng

» Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành hành chính lĩnh vực giao thông

» Tư vấn luật giao thông