Những khó khăn khi thành lập công ty

Những khó khăn khi thành lập công ty

1. Chuổn bị trước thành lập công ty:

Cần xác định từ đầu là công ty sẽ hoạt động sản xuất, hay kinh doanh mặt hàng vực gì? và mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực đó nhiều hay ít, lĩnh vực kinh doanh có cần phải có vốn pháp định là bao nhiêu?

Xây dựng công ty bạn cần lên kế hoạch trước thì mới có thể phát triển công ty được, tránh việc nước đến chân mới nhẩy

2. Tạo dựng cơ sở vật chất cho công ty

Việc xây dựng cơ sở vật chất là việc cần làm nếu muốn thành lập công ty. Tuỳ thuộc vào mức độ, quy mô công ty lớn hay nhỏ, nhưng có những thứ bắt buộc bạn phải làm để đủ, hợp pháp với chi cục thuế.

Trụ sở công ty ở đâu? Thuê hay mượn hay xây dựng, những việc cần làm trước các cơ quan chức năng khi kê khai thuế ban đầu, đăng ký thuế, đăng ký trụ sở công ty, xin cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép con nếu có.

3. Xây dựng con người

Bạn cần là người biết nhìn nhận và tuyển dụng những ứng viên vào đúng vị trí, phù hợp với công việc được giao

4. Điều hành công ty sau khi đã thành lập

Việc xây dựng công ty đã khó và việc quản lý để nó phát triển còn khó hơn, cũng như thành lập nhà nước phải có quy định pháp luật, Công ty cũng cần có nội quy và quy định riêng về thời gian làm việc, quyền lợi chế độ được hưởng, nghĩa vụ phải thực hiện.

Hợp đồng lao động là điều ràng buộc nhân viên với công ty, như những điều khoản trong hợp đồng, bất kể chức vụ, vị trí công ty ai ai cũng phải chấp hành nội quy quy đinh cũng như hợp đồng lao động.

5. Duy trì tìm kiếm khách hàng, đối tác

Khách hàng là thượng đế nhưng khi giao kết các hợp đồng bạn cần cân nhắc các điều khoản trong hợp đồng để tránh các rủi ro không đáng có nhé.

» Dịch vụ thành lập công ty