Tư vấn luật thừa kế

Tư vấn luật thừa kế. Luật sư tư vấn luật thừa kế di sản là động sản, thừa kế đất đai, tư vấn thủ tục lập di chúc, tư vấn khởi kiện tranh chấp thừa kế ra Tòa án, thủ tục khai nhận di sản thừa kế theo di chúc, thừa kế theo pháp luật, khai nhận thừa kế không có di chúc, giải quyết các tranh chấp thừa kế tại Tòa án.

Quy định về thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự 2015, nội dung chi tiết như sau: Thừa kế theo pháp luật Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện...

Các bước khai nhận di sản thừa kế

Các bước khai nhận di sản thừa kế. Nhận tài sản của người lập di chúc để lại như thế nào? Khai nhận và phân chia di sản thừa kế là một thủ tục cần thiết sau...

Vợ lập di chúc mà không có sự đồng ý của chồng có được...

Vợ lập di chúc mà không có sự đồng ý của chồng có được không? Trước khi mất, ông nội tôi không để lại di chúc. Sau đó bà nội tôi làm di chúc chia một phần...

Tư vấn yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản

Tư vấn yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản. Bố mẹ tội chết không để lại di chúc từ năm 1995, anh trai cả tôi đã sang tên đối với di sản là đất mà...

Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào?

Quyền của người thừa kế khởi kiện ra Tòa án khi nào? Người thừa kế có thể khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết những việc liên quan đến quyền thừa kế của mình như xác lập di...

Người được thừa kế đất khi sang tên sổ đỏ phải nộp tiền gì?

Người được thừa kế đất khi sang tên sổ đỏ phải nộp tiền gì? Tôi được bố thừa kế cho 50m2 đất. Sau khi hoàn thành thủ tục nhận thừa kế, tôi muốn sang tên sổ đỏ mảnh đất...

Thiếu giấy chứng tử thì thủ tục khai nhận thừa kế như thế nào?

Thiếu giấy chứng tử thì thủ tục khai nhận thừa kế thực hiện như thế nào? Cha mẹ của mẹ tôi (ông bà ngoại của tôi) đã mất mà không có giấy chứng tử và cũng không biết có giấy...

Người làm chứng cho việc lập di chúc

Người làm chứng cho việc lập di chúc theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015 thì di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác...

Các mẫu di chúc thừa kế

Các mẫu di chúc thừa kế đất đai, tài sản theo quy định pháp luật. Mẫu di chúc chuẩn theo Bộ luật dân sự 2015 áp dụng hiện nay đảm bảo thuận tiện cho việc khai nhận thừa kế...

Thủ tục công chứng các văn bản thừa kế

Thủ tục công chứng các văn bản thừa kế tại Văn phòng công chứng, ngoài trụ sở thực hiện thủ tục công chứng các văn bản thừa kế trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính theo trình tự sau: »...

Thủ tục công chứng di chúc

Thủ tục công chứng di chúc thừa kế tại văn phòng công chứng, ngoài trụ sở, trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính theo trình tự sau: Các giấy tờ cần cung cấp khi công chứng di chúc Trong...

Chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật

Chia thừa kế theo di chúc và theo pháp luật quy định tại bộ luật dân sự  2015, thừa kế là việc chuyển dịch tài sản của người đã chết cho người còn sống, tài sản để lại được...

Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế

Tư vấn lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế. Để đảm bảo việc khai nhận di sản thừa kế được thuận lợi người lập di chúc nên thực hiện việc công chứng, chứng thực sau khi lập...

Thời hiệu thừa kế theo Bộ luật dân sự 2015

Bộ luật dân sự 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017 đã được bổ sung rất nhiều điểm mới trong đó nổi bật là quy định về thời hiệu thừa kế. Thời hiệu thừa kế (Điều 623...

Án lệ, quá 30 năm vẫn còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế...

Án lệ, quá 30 năm vẫn còn thời hiệu khởi kiện chia thừa kế là bất động sản. Nội dung của Án lệ 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu...

Thừa kế theo quy định tại Bộ luật dân sự 2015

Thừa kế được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, nội dung chi tiết như sau: Quyền thừa kế Cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản...

Tư vấn luật về thừa kế di sản

Tư vấn pháp luật về thừa kế di sản. Thừa kế là việc một người mong muốn để lại tài sản của mình cho người khác thông qua hình thức di chúc của người để lại di sản thừa...

Công chứng di chúc tại phòng công chứng

Công chứng di chúc tại phòng công chứng. Người lập di chúc tự viết di chúc trước mặt Công chứng viên hoặc xuất trình bản di chúc mà do chính người đó đã viết sẵn. (Hai vợ chồng có...

Bài viết mới