Home Thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển đổi đất đai

Thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển đổi đất đai

Tư vấn thủ tục cấp sổ đỏ, chuyển đổi đất đai bởi các chuyên viên, luật sư nhiều kinh nghiệm tư vấn luật đất đai như thủ tục cấp sổ đỏ đất đai và các vấn đề liên quan đến giấy tờ cấp đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất... | Giải quyết tranh chấp đất đai | Bồi thường thu hồi đất, tài sản trên đất.

Luật sư tư vấn luật đất đai

Luật sư tư vấn luật đất đai

Luật sư tư vấn luật đất đai. Đất đai là tài sản có giá trị lớn, cho nên các rủi ro dẫn đến có thể thiệt hại rất nặng nề về tiền bạc, thời gian và công...

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất lần đầu như thế nào? Cơ sở pháp lý: + Luật đất đai 2013 + Nghị định số...

Mua đất chỉ có hợp đồng viết tay năm 2003 có được cấp sổ...

Mua đất chỉ có hợp đồng viết tay năm 2003 có được cấp sổ đỏ không? Tôi có mua một mảnh đất ở quê năm 2003. Tuy nhiên, khi mua tôi chỉ có giấy viết tay. Hiện...

Các loại hợp đồng nhà, đất không phải công chứng, chứng thực

Các loại hợp đồng nhà, đất không phải công chứng, chứng thực. Có những hợp đồng nhà, đất phải công chứng, chứng thực mới có giá trị pháp lý, đối với một số trường hợp, pháp luật...
Mã ký hiệu các loại đất LUC, ONT, ODT, CLN là loại đất gì?

Mã ký hiệu các loại đất LUC, ONT, ODT, CLN là loại đất gì?

Mã ký hiệu các loại đất LUC, ONT, ODT, CLN là loại đất gì? Ký hiệu đất như đất thổ cư, đất ở đô thị, đất ở nông thôn, đất vườn, đất lâm nghiệp được ghi trên...

Những trường hợp nào được cấp Sổ đỏ

Đất chưa được cấp sổ đỏ, đất chưa chính chủ thì những trường hợp nào người sử dụng đất sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản...

Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ

Cách tính tiền sử dụng đất khi làm Sổ đỏ theo thời gian, theo hình thức sử dụng đất, tuỳ thuộc vào từng trường hợp mà có cách tính, mức tiền phải nộp cũng sẽ khác nhau....

Đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ có phải không?

Đất nằm trong quy hoạch vẫn được cấp sổ đỏ có phải không? Câu hỏi: Tôi có mua một miếng đất, bên bán cho tôi được thừa kế từ đời ông cha để lại rất lâu rồi...

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn luật đất đai

Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định hướng dẫn luật đất đai. Ngày 18/12/2020, được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 08/02/2021. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -...

Mức xử phạt xây nhà trên đất 50 năm như thế nào?

Mức xử phạt xây nhà trên đất 50 năm như thế nào? Nguyên tắc sử dụng đất là phải sử dụng đúng mục đích nếu không sẽ bị phạt tiền và buộc khôi phục lại tình trạng...

Thủ tục cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm

Thủ tục cấp Sổ đỏ cho diện tích đất tăng thêm. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà diện tích thực tế lớn hơn diện tích trong Sổ đỏ thì có thể được cấp...

Thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú trên sổ đỏ

Thủ tục thay đổi địa chỉ thường trú trên sổ đỏ. Thay đổi địa chỉ trên sổ đỏ như thế nào? Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một loại giấy tờ có giá trị, nên...
Các mẫu đơn về đất đai

Các mẫu đơn về đất đai

Các mẫu đơn về đất đai cho người sử dụng đất. Người sử dụng đất cần thực hiện các thủ tục như: cấp Sổ đỏ, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, đề nghị...
Thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất ở

Thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất ở

Thủ tục chuyển từ đất vườn sang đất ở. Chuyển mục đích sử dụng từ đất vườn sang đất ở là nhu cầu phổ biến của người dân. Tuy nhiên, không phải trường hợp nào cũng được...

Trẻ em được đứng tên Sổ đỏ khi nào?

Trẻ em được đứng tên Sổ đỏ khi nào? Con cái được đứng chung Sổ đỏ với cha mẹ không?  Khi tham gia vào các giao dịch về nhà đất thông thường là người trên 18 tuổi,...

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn được cấp Sổ đỏ phải đáp ứng được điều kiện cấp Sổ đỏ theo quy định pháp luật. để biết rõ điều kiện cấp giấy chứng...
Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ

Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ

Toàn bộ giấy tờ để làm Sổ đỏ năm 2019. Để được cấp Sổ đỏ thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đủ điều kiện cấp sổ đỏ. I....

Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Các trường hợp không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của...

Bài viết mới