Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP

Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP Hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Chương XVIII “Các tội phạm về ma túy” của Bộ luật Hình sự năm 1999, đến nay chưa có văn bản thay thế. VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO – BỘ CÔNG AN – TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI … Continue reading Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP