Khiếu nại, tố cáo hình sự

Khiếu nại, tố cáo hình sự về hành vi vi phạm pháp luật là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật tố cáo báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất kỳ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào gây thiệt hại hoặc đe dọa gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Người dân trình báo tội phạm đến cơ quan công an nào?

Người dâ trình báo tội phạm đến cơ quan công an nào? Theo quy định của BLTTHS năm 2015 tại Điều 145, 146, 147, cơ quan công an có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết tố...

Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo

Thông tư 05/2021/TT-TTCP quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được tiếp nhận, xử lý theo quy định của...

Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại trong Tố tụng hình sự

Thời hiệu khiếu nại, thời hạn khiếu nại trong Tố tụng hình sự là bao nhiêu ngày? Khi người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan...

Thời hạn tạm giữ đã hết phải làm gì?

Thời hạn tạm giữ đã hết mà cơ quan chức năng chưa thả người thì phải làm gì? Bộ tố tụng hình sự quy định rất chi tiết thẩm quyền của người tiến hành tố tụng, cơ...

Người bị tạm giam quá lâu thì phải làm thế nào?

Người bị tạm giam quá lâu thì phải làm thế nào? Khi một người phạm tội và bị tạm giam mà vượt quá thời hạn quy định thì nên giải quyết như thế nào vừa đảm bảo đúng...

Mẫu đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự

Mẫu đơn khiếu nại trong tố tụng hình sự. Đơn khiếu nại là văn bản hành chính không thể thiếu trong quá trình khiếu nại một vấn đề nào đó tới cơ quan có thẩm quyền. Hiện...

Dịch vụ tư vấn luật tố cáo

Dịch vụ tư vấn luật tố cáo. Tư vấn về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi...

Tố cáo là gì?

Tố cáo là gì? Khái niệm tố cáo được quy định tại Điều 2 của Luật tố cáo 2018 gồm chủ thể tố cáo, hành vi trái pháp luật của người bị tố cáo như sau: "Điều 2. Giải...

Tố giác tội phạm là gì?

Tố giác tội phạm là gì? Tố giác về tội phạm là việc cá nhân phát hiện và tố cáo hành vi có dấu hiệu tội phạm với cơ quan có thẩm quyền (khoản 1 Điều 144 Bộ...
Hành vi vi phạm pháp luật

Hành vi vi phạm pháp luật là gì?

Hành vi vi phạm pháp luật là gì? Hành vi vi phạm được quy định trong các ngành luật như luật hành chính, luật hình sự, luật dân sự, mỗi một ngành luật điều chỉnh các...

Tố cáo sai sự thật xử lý như thế nào?

Tố cáo sai sự thật xử lý như thế nào? Hành vi tố cáo sai sự thật thì bị xử lý như thế nào là vấn đề được mọi người quan tâm, quy định tại theo Điều...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người...

Quyền và nghĩa vụ của người tố cáo, người bị tố cáo và người giải quyết tố cáo được quy định tại chương II củaLluật tố cáo 2018 như sau: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI TỐ CÁO,...

Tố cáo sao cho đúng luật

Tố cáo là việc cá nhân theo thủ tục quy định của Luật Tố cáo 2018 báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của bất...

Thẩm quyền giải quyết tố cáo theo luật tố cáo

Thẩm quyền giải quyết tố cáo theo luật tố cáo năm 2018. Tố cáo là việc công dân, cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, lợi ích của Nhà nước,...

Hình thức tố cáo theo Luật Tố cáo 2018

Hình thức tố cáo theo Luật Tố cáo 2018. Hình thức tố cáo được quy định tại Điều 22 của Luật tố cáo được quy định cụ thể như sau: "Điều 22. Hình thức tố cáo Việc tố cáo...

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự

Tố cáo sai sự thật, công chức có thể bị xử lý hình sự. Nghị định 31/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo đã được Chính...

Thời hạn tố giác tội phạm là bao lâu?

Thời hạn tố giác tội phạm là bao lâu? Hiện nay pháp luật có quy định về thời hạn tố giác tội phạm không? Nếu có, thời hạn này cụ thể là bao lâu? 1. Thời hạn tố...

Thời hạn giải quyết tố cáo tối đa là bao lâu?

Thời hạn giải quyết tố cáo tối đa là bao lâu? theo luật tố cáo 2018 thì thời hạn giải quyết tố cáo được rút ngắn hơn đối với vụ việc không có tính chất phức tạp. Theo...

Bài viết mới