Công văn 89/TANDTC-PC về một số vấn đề trong xét xử

Công văn 89/TANDTC-PC về việc thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vấn đề trong xét xử. TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 89/TANDTC-PCV/v thông báo kết quả giải đáp trực tuyến một số vướng … Continue reading Công văn 89/TANDTC-PC về một số vấn đề trong xét xử