Cơ quan tư pháp

Cơ quan tư pháp về hành chính tư pháp từ trung ương đến địa phương cấp cơ sở (Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp)

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013

Nghị định 64/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tiếp công dân 2013. CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 64/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2014  NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI...

Luật tiếp công dân 2013

Luật tiếp công dân 2013. Luật số 42/2013/QH13 của Quốc hội. QUỐC HỘI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------------- Luật số: 42/2013/QH13 Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2013  LUẬT TIẾP CÔNG...

Cán bộ, công chức cấp xã cần biết 04 thông tin năm 2019

Năm 2019: Cán bộ, công chức cấp xã cần biết 04 thông tin này. Dưới đây là nội dung nổi bật trong năm 2019 mà cán bộ, công chức cấp xã nên biết: 1.  Ai là cán bộ, công...

Cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn?

Ai là cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn? Căn cứ vào chức danh mà tiêu chuẩn, nghĩa vụ, quyền lợi, chế độ chính sách cũng khác nhau. Không phải ai cũng phân biệt được...

Phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã của các tỉnh,...

Theo thống kê của Bộ Nội vụ, có 42/63 tỉnh, thành thuộc diện sắp xếp lại các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã. Ngoài ra, còn có 4 tỉnh Bình Thuận, Kiên Giang, Sơn...

Những thay đổi từ 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết

Những thay đổi từ 25/6/2019 cán bộ, công chức cấp xã nên biết. Ngày 24/4/2019 Chính phủ ban hành Nghị định 34/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã...

Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã

Bảng lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã (mới nhất) Để tiện cho mọi người tra cứu thì mình có làm bảng sau, gồm có lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức...

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP

Thông tư 03/2004/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 114/2004/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. BỘ NỘI VỤ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 03/2004/TT-BNV Hà Nội, ngày...

Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn

Nghị định 114/2003/NĐ-CP về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. CHÍNH PHỦ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc******** Số: 114/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2003  NGHỊ ĐỊNH...

Bài viết mới

Mạng xã hội

0FansLike
262FollowersFollow
74SubscribersSubscribe