Home Bồi thường thu hồi đất, tài sản trên đất

Bồi thường thu hồi đất, tài sản trên đất

Tư vấn bồi thường thu hồi đất, tài sản trên đất. Thủ tục thu hồi đất giải phòng mặt bằng, cách tính giá thu hồi nhà đất, định giá tài sản, khiếu nại, khởi kiện về thu hồi đất và các tài sản trên đất khi bị thu hồi đất đối với dự án nhà nước, thu hồi đất đối với dự án tư nhân.

Cách tính bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất

BCách tính bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất. Khi Nhà nước thu hồi đất thì người có đất bị thu hồi cần quan tâm bồi thường như: Điều kiện được bồi thường, có được...

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng. Việc thu hồi đất đai là nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất, của...

Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện bồi thường giải phóng mặt bằng

Tư vấn thủ tục khiếu nại, khởi kiện bồi thường giải phóng mặt bằng theo giá thị trường. Thủ tục thực hiện khi nhà nước thu hồi đất của người dân nhưng bồi thường lại không thỏa...

Thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất là bao lâu?

Thời hiệu khiếu nại quyết định thu hồi đất là bao lâu? Theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì người sử dụng đất, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến sử dụng...

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất

Trình tự, thủ tục giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất. Trình tự thủ tục thu hồi đất là quy trình do các cơ quan Nhà nước thực hiện, nhưng người có đất bị...

Tư vấn khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng?

Tư vấn khiếu nại đền bù đất giải phóng mặt bằng không thỏa đáng như thế nào? Sau khi nhân phương án đền bù, giải phóng mặt bằng thì người dân có thời gian theo quy định...

Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông?

Tư vấn đền bù giải phóng mặt bằng làm đường giao thông qua khu dân cư như thế nào? Một trong những mục đích thu hồi đất phổ biến nhất là để làm đường giao thông, việc...

Thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng?

Trường hợp nào nên thẩm định giá để bồi thường khi giải phóng mặt bằng? Giá bồi thường đất dựa trên khung giá do UBND tỉnh thành phố ban hành hàng năm, khung giá đất này thường...
Tư vấn luật bồi thường đất nông nghiệp

Tư vấn luật bồi thường đất nông nghiệp

Tư vấn luật đền bù đất nông nghiệp. Đền bù do bị thu hồi đất nông nghiệp luôn đòi hỏi phải giải quyết kịp thời, thỏa đáng, đảm bảo sự dung hòa lợi ích giữa nhà nước...

Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp khi có quyết định thu hồi...

Cách tính giá đền bù đất nông nghiệp khi có quyết định thu hồi đất nông nghiệp, Các khoản hỗ trợ khi thu hồi đất nông nghiệp hiện hành. Hiện nay, đối với đất nông nghiệp khi bị...
Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất tại các tỉnh thành. Khi bị thu hồi đất thì người bị thu hồi quan tâm nhất là tiền đền bù được bao nhiêu? Sau đây là...

Tư vấn về bồi thường tái định cư khi bị thu hồi đất

Tư vấn về bồi thường tái định cư khi bị thu hồi đất. Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định việc bòi thường thu hồi đất ở tại...

Quy định về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Quy định về hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại Thừa Thiên Huế. I. QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Quy định này áp dụng cho việc bồi thường, hỗ trợ,...

Khi nào được thỏa thuận giá đền bù khi thu hồi đất?

Khi nào được thỏa thuận giá đền bù khi thu hồi đất? Khi chủ đầu tư thực hiện dự án bằng cách nhận quyền sử dụng đất thông qua hình thức chuyển nhượng thì người dân được...

Giá đất nào để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất?

Giá đất nào để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất giải phóng mặt bằng? Theo khoản 2 Điều 74 Luật Đất đai 2013, một trong những nguyên tắc bồi thường về đất khi...

Đơn giá bồi thường thu hồi đất ở của 63 tỉnh thành

Đơn giá bồi thường thu hồi đất ở của 63 tỉnh thành. Dưới đây là danh mục văn bản quy định về việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, thành...

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai có hướng dẫn viết đơn

Mẫu đơn khiếu nại bồi thường đất đai có hướng dẫn viết đơn. Đơn khiếu nại là văn bản mà cá nhân, tổ chức sử dụng để đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm...

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất

Mẫu đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất. Đơn khởi kiện quyết định thu hồi đất bao gồm những nội dung được quy định tại (khoản 1 Điều 118 Luật tố tụng hành chính 2015), cụ...

Bài viết mới