Lĩnh vực tư vấn luật

Lĩnh vực tư vấn luật

Lĩnh vực tư vấn luật của Công ty luật SB law, sở hữu một đội ngũ 40 luật sư và chuyên gia pháp lý có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đa dạng trong mọi hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, có trụ sở Hà Nội và văn phòng TP.Hồ Chí […]

Kinh nghiệm đầu tư nước ngoài

Kinh nghiệm đầu tư nước ngoài

Kinh nghiệm đầu tư nước ngoài của SB law đã tư vấn cho nhiều công ty nước ngoài và nhiều dự án thành công, một số vụ việc điển hình như sau: Năm 2015 và 2016, SB law tiếp tục được The Legal500 xếp hạng trong lĩnh vực M&A và tư vấn đầu tư nước […]

Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

Dịch vụ đăng ký Sở hữu trí tuệ

Đăng ký sở hữu trí tuệ để được cấp giấy chứng nhận sở hữu các tài sản trí tuệ những kết quả từ hoạt động tư duy, sáng tạo của con người. Sở hữu trí tuệ (tài sản trí tuệ), là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người có thể là Sản […]